Ristijärven sivistystoimi

Ristijärven sivistystoimi

Ristijärven kunnan sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, kirjasto-kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen palvelut. Kunnassa toimii päiväkoti Saukonsilmu ja esi- ja perusopetusta antava Ristijärven keskuskoulu. Kirjasto ja kulttuuripalveluja tuottaa Ristijärven kirjasto ja kuntalaisten hyvinvointia lisää vapaa-aikatoimen ohjaaja, jonka työalaan kuuluvat sekä nuoriso- että liikuntatoimen asiat.

Ristijärven kunta ostaa musiikkiopiston palvelut Kainuun musiikkiopistolta Kajaanista ja kansalaisopiston palvelut Paltamon kunnalta. Aikuisten perusopetuksesta huolehtii ostopalveluna Kainuun Opisto Mieslahdessa.

Tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset elinikäisen oppimisen edellytykset Ristijärvellä, luoda turvalliset peruspalvelut lapsiperheille sekä ylläpitää ja kehittää vireää liikunta- ja kulttuurielämää kaikille kuntalaisille junioreista senioreihin yhteistyössä paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa - yhdessä olemme enemmän!

Linkkejä palveluihin:

http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/kongressi-ja-kulttuurikeskus-kaukametsa/kainuun-musiikkiopisto/musiikki

https://www.opistopalvelut.fi/paltamo/index.php?l=fi

http://www.kainuunopisto.fi